Sări la conţinut

Lună: iulie 2016

Citate 0

Tertulian – Despre crestini


,, Suntem un singur corp prin sentimentul comun al credinţei, prin unitatea disciplinei şi prin legătura aceleiaşi speranţe. Mergem strânşi în grup şi adunaţi ca la luptă ca să asaltăm pe Dumnezeu cu rugăciuni. Acest atac este totuşi plăcut lui Dumnezeu.” Tertulian Reclame

Charles Haddon Spurgeon 0

Seara – Charles Haddon Spurgeon


„Spuneţi celor slabi de inimă: ‚Fiţi tari şi nu vă temeţi!’ (Isaia 35:4). O, cât de preţios este Cuvântul lui Dumnezeu! El are doctorie pentru orice boală, balsam pentru orice rană şi, acum, la sfârşitul zilei, tot cu el mă voi mângâia. De câte ori o inimă descurajată dă copiilor lui Dumnezeu pricină de poticnire! Ce bine este că Duhul […]

Citate 1

Despre Duhul Sfânt – Samuel Chadwick


,,Puterea Duhului este inseparabilă de Persoana Sa. Dumnezeu nu dă drumul atributelor Sale. Puterea Lui nu poate fi închiriată. Nu poate fi detaşată de prezenţa Lui. El întăreşte locuind înlăuntru. Duhul lucrează prin duh. El nu este doar Dătătorul puterii. El o mânuieşte. Nimeni altcineva nu poate face aceasta. Numai puterea Sa lucrând în noi este ceea ce ne face […]

Citate 0

Despre mântuire – Warren Wiersbe 


,, Să ţinem minte că mântuirea nu este un set de reguli; ci viaţă. Viaţa aceasta este o Persoană  – Isus Cristos. Când păcătoşii morţi în greşelile lor aud vocea Fiului lui Dumnezeu ( Cuvântul) şi cred, primesc viaţă veşnică. A respinge Cuvântul înseamnă a fi mort pentru eternitate.” Warren Wiersbe

Charles Haddon Spurgeon 1

„Eu te întăresc” (Isaia 41:10) – Charles Haddon Spurgeon


Când suntem chemaţi să lucrăm sau să suferim, facem socoteala puterii noastre şi ea ni se pare mai mică decât nevoia pe care avem s-o întâmpinăm. Dar să nu fim fără curaj, căci avem cuvântul: „Eu te întăresc.” Dumnezeu este atotputernic; El poate să ne dea puterea de care avem nevoie şi chiar a făgăduit să facă lucrul acesta. El […]