Charles Haddon Spurgeon

„Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea” (Ioan 11:4).

Acesta a fost un răspuns mângâietor pentru cel trimis de surorile pline de teamă ale lui Lazăr, ca să spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.”

Da, Domnul Isus Cristos a trimis celor întristaţi, pe care-i iubea, cea mai bună întărire a inimii.

Nimic nu ne ajută să purtăm necazul aşa de bine ca siguranţa că el este trimis cu un scop bun şi această mângâiere o au toţi adevăraţii creştini.

Din cuvintele Domnului nostru învăţăm:

1. Orice boală este aşezată cu măsură şi cu scop. Lazăr a trebuit să treacă chiar prin moarte, dar nu moartea era sfârşitul bolii sale. În orice boală, Domnul zice valurilor de durere: „Până aici, şi mai departe nu!”. Gândul Lui nu este nimicirea, ci zidirea copiilor Săi. Satana a avut voie să chinuiască pe Iov până la o anumită margine, dar mai departe nu avea voie să treacă. Dacă Dumnezeu voieşte, boala poate să ne ducă jos de tot, dar nu poate să ne şi omoare; ea poate să ne ducă în oboseala trupului, dar nu şi în slăbirea sufletului; în nelinişte, dar nu şi în nefericire; în gemete, dar nu şi în cârtiri; în mâhnire, dar nu şi în deznădejde. Înţelepciunea lui Dumnezeu este aceea care fixează termometrul la gura cuptorului şi regulează căldura. Suntem în mâna lui Dumnezeu, nu în mâna lui Nebucadneţar. El ne aruncă în cuptor, dar nu din mânie şi din răzbunare; aceasta ar fi cu neputinţă, pentru că El însuşi voieşte să intre în cuptor cu noi.

Dumnezeu a stabilit măsura şi ţinta, durata timpului, a gravităţii, repetării şi urmărilor tuturor bolilor noastre. El a hotărât orice tresărire, orice oră de nesomn, orice întoarcere a bolii. El ştie de mai înainte înrâurirea sfântă a bolii. Chiar lucrurile mici sunt puse la locul lor în planul Său; de aceea, nici din pricina lor nu se cade să murmurăm, pentru că aceasta ar fi un murmur împotriva Domnului. Şi tot aşa sunt şi suferinţele noastre mari rânduite de El; de aceea nu trebuie să ne temem de ele. Nici ce este mic nu scapă de sub mână Aceluia care a numărat şi perii de pe capul nostru.

Durata bolii este măsurată cu înţelepciune, după puterea noastră; scopul este mai dinainte rânduit, cum şi harul care trebuie să vină din belşug peste noi.

Necazul nu vine la întâmplare: fiecare lovitură de nuia este rânduită de Dumnezeu. Acela care nu face greşeli când cântăreşte norii şi măsoară cerurile, nu greşeşte nici când cântăreşte părţile din care este pregătită şi doctoria pentru suflet. Nu putem să suferim prea mult sau să fim izbăviţi prea târziu de suferinţă.

Dumnezeu este acela care potriveşte sarcina pentru umerii slabi.

O iubire duioasă estimează bine marginea. Doctorul ceresc nu taie niciodată mai adânc decât trebuie. „El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.” Inima mamei strigă: „Cruţă-mi copilul!”

Dar nici o mamă nu este mai cu milă decât prea milosul nostru Dumnezeu. „Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit” (Psalmul 34:22).

Dacă ne gândim cât de îndărătnici suntem, trebuie să ne mirăm că nu suntem struniţi cu nişte zăbale mai tăioase. Atât de multă rugină cât este în noi, cere multă pilire; dar iubirea o face cu o mână domoală. Slavă Domnului: Acela care a însemnat marginile existenţei noastre, pune margini şi necazului nostru.

2. Putem să ne mângâiem la gândul că Domnul Isus Cristos cunoaşte starea noastră. El a trimis vorbă Martei şi Mariei că boala fratelui lor nu este spre moarte. Ca Dumnezeu singur înţelept şi Mântuitor, El are ştiinţă şi preştiinţă, cunoştinţă deplină şi necurmată, cu privire la ai Săi şi la tot ce ţine de ei. Nu este oare o mângâiere că Prietenul iubitor al sufletelor noastre cunoaşte toate, absolut toate în viaţa noastră?

El este doctorul şi este destul că El cunoaşte starea bolnavului. Bolnavul nu are nevoie să ştie toate. Atunci taci, inimă nechibzuită, curioasă şi fricoasă! Ceea ce nu ştii acum, vei afla după aceea; deocamdată Domnul Cristos, doctorul iubit, cunoaşte sufletul tău în necazul lui. Bolnavul n-are nevoie să ştie toate leacurile din care este alcătuită doctoria şi să înţeleagă toate semnele bolii. Aceasta este treaba doctorului; bolnavul n-are decât să se încreadă în doctor. Chiar dacă nu pot să citesc semnele ciudate de pe reţeta Lui, aceasta nu mă nelinişteşte; eu mă las în seama iscusinţei Lui, care nu dă greş, care mă va vindeca, deşi într-un chip tainic.

El este Domnul şi noi trebuie să ne supunem Lui, fără să judecăm faptele Lui. „Robul nu ştie ce face stăpanul lui.” Arhitectul nu poate să explice oricărui salahor planul clădirii; este destul că îl ştie el. Oala nu zice olarului: „Ce faci?” Eu, om neştiutor, mărginit, nu trebuie să descos pe Domnul meu asupra gândurilor Lui. El este capul, în cap este şi priceperea şi puterea. Mădularele trebuie să facă ceea ce porunceşte capul; ele n-au pricepere, ele nu văd scopul şi ţinta. Dacă eşti bolnav, mângâie-te cu gândul acesta: „Tu nu vezi scopul şi sfârşitul, dar Domnul Isus îl vede.”

3. Domnul Isus Cristos ne spune: „Boala asta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu; pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea!” Boala nu nimiceşte, ci ea este spre slava lui Dumnezeu. Ea nu ne păgubeşte şi nu ne distruge bucuria, cu toate că poate ne răpeşte tot binele trupului, căci bucuria inimii creştinului curge dintr-un izvor pe care nu-l îngheaţă frigul năprasnic al iernii dinafară. Boala nu nimiceşte nici pacea noastră, deoarece inima noastră poate să fie liniştită când trupul este în chinuri. Asupra păcii noastre, carnea şi sângele n-au nici o putere. Chiar şi lucrarea noastră nu este de tot oprită prin boală. Slavă Domnului, chiar şi o mână slabă poate să împrăştie sămânţă, iar un pat de boală poate să ajungă un amvon de predică. Câştigurile pe care le căpătăm prin încercările de pe patul de suferinţă alcătuiesc o comoară din care putem să împărţim şi altora mai târziu, tot aşa după cum un ogor poate să fie părăsit un timp, pentru ca după aceea să fie şi mai roditor.

Boala nu înseamnă moartea nici unei virtuţi creştine, ci ea, ca şi un vânt aspru, scutură la pământ numai fructele putrede, în timp ce fructele vii ale harului nu sunt vătămate; ele rămân să se coacă şi ajung din ce în ce mai gustoase. Cât de nechibzuit lucru din partea noastră este să ne temem de suferinţa trupească, căci ea doar nu omoară, ci are amândouă mâinile pline de binecuvântări.

Ne temem de har şi tremurăm de ceea ce ne îmbogăţeşte sufletul; ne ferim de un prieten, pentru că nu-l socotim prieten; căutăm să alungăm pe înger, pentru că-l socotim drept un diavol.

O, de am vedea totdeauna vorba: „Nu spre moarte”, scrisă pe scutul necazului nostru! Atunci l-am primi cu un simţimânt de voioşie.

Da, boala este spre slava lui Dumnezeu. Cât ţine ea, Dumnezeu primeşte câte un cântec de laudă de la pasărea închisă, cântec pe care pasărea slobodă, care zboară, nu-l cântă. Înainte de toate însă, Dumnezeu este proslăvit prin roadă unei suferinţe sfinţite: prin liniştea, blândeţea şi râvna creştinului încercat. Evlavia nu este ca planta care are nevoie de căldură; ea propăşeşte mai bine pe vreme aspră. În calea noastră spre cer înaintăm mai repede prin vânturi; o vreme liniştită este, negreşit, plăcută, dar nu este şi folositoare.

Dumnezeu este proslăvit când lumea vede cum un creştin îndură necazul. Virtuţile credincioşilor Săi care suferă slujesc la proslăvirea Lui tot atât de mult cât slujesc faptele slujitorilor Lui care lucrează. Cea mai frumoasă podoabă a credinţei adevărate este răbdarea bolnavilor şi biruinţa celor ce mor. Dacă putem să nădăjduim că prin durerile noastre vom proslăvi pe Domnul, atunci vom cădea în genunchi şi-I vom mulţumi cu lacrimi pentru aceste dureri. Şi de ce să nu fie aşa? Duhul lui Dumnezeu poate să înfăptuiască acest lucru în noi; şi vom cere întotdeauna, tot mai insistent, puterea Sa.

Charles Haddon Spurgeon

1 comentariu »

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.