Sări la conţinut

Zi: 27 octombrie 2016

Charles Haddon Spurgeon 0

„El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale” (Filipeni 3:21) – Charles Haddon Spurgeon


Adeseori când sunt sfâşiat de durere, aşa că nu pot nici să mă mai gândesc nici să mă mai rog, simt că, în adevăr, trupul este înjosirea noastră (cum se poate zice, după o traducere mai exactă) şi dacă mă încearcă patimile cărnii, aş putea să întrebuinţez un cuvânt şi mai tare. Trupul nostru ne smereşte şi lucrul acesta este, […]