iosifton-ro-de-frica-sau-din-dragoste

Am arătat în articolul anterior că în Vechiul Testament modul de cunoaştere a lui Dumnezeu ne este prezentat cel mai pe larg în psalmii lui David. Nu degeaba, Dumnezeu îl numeşte pe David „un om după inima Mea” (Faptele ap.13:22; cf. 1 Samuel 13:14 şi 16:7). Şi tot în articolul anterior am indicat că odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu cunoaşterea lui Dumnezeu a intrat într-o fază nouă. Ce elemente noi au apărut referitor la cunoaşterea lui Dumnezeu?

Primul element nou este semnalat de apostolul Ioan, când scrie: „Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela ni L-a făcut cunoscut” (Evanghelia după Ioan 1:18).

Domnul Isus ni L-a făcut cunoscut pe Dumnezeu cel puţin în două feluri: (1) El ni  L-a făcut cunoscut prin învăţăturile Lui şi (2) Ni L-a făcut cunoscut prin propria lui Persoană: „Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl… Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care le spun Eu nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:9-10). Mai mult, Persoana Lui nu este numai locul unde Îl vedem pe Dumnezeu, ci Persoana Lui devine Acela prin care mergem la Dumnezeu şi Acela care ne dă viaţa lui Dumnezeu: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

Învăţăturile lui Isus şi Persoana lui Isus le cunoaştem din cele patru Evanghelii: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Citiţi-le şi umpleţi-vă gândirea de cuvintele Lui (notaţi că „învăţătura sau Învăţăturile” lui Isus, „cuvintele” lui Isus şi „poruncile” lui Isus sunt folosite în mod alternativ, deci sunt sinonime, adică denumesc acelaşi lucru).

Al doilea element nou în domeniul cunoaşterii lui Dumnezeu este întruparea Fiului lui Dumnezeu, care reprezintă intrarea lui Dumnezeu în însăşi fiinţa omenirii.

Despre întruparea Fiului lui Dumnezeu şi despre ceea ce reprezintă ea, s-au scris, de-a lungul ultimelor două mii de ani, multe cărţi, deoarece este una dintre învăţăturile fundamentale ale credinţei creştine.

„Întruparea” este doar primul pas. Acesta este urmat de faptul că Fiul, fiindcă S-a făcut una cu noi, a luat asupra Lui tot falimentul nostru,  a murit moartea noastră, iar prin învierea Lui ne-a ridicat şi pe noi la o viaţă nouă, cel puţin ca posibilitate, pe care noi trebuie să o acceptăm prin credinţă. Prin actul acesta, Viaţa lui Cristos devine viaţa noastră şi Duhul lui Cristos devine Duhul nostru.

Dincolo de acestea urmează trăirea noastă în unire cu Cristos şi transformarea noastră după chipul lui Cristos, care este Chipul lui Dumnezeu.

Cristos, Fiul lui Dumnezeu este instalat pe tron, la dreapta lui Dumnezeu şi Lui I-a încredinţat Dumnezeu conducerea treburilor universului şi ale istoriei, cu atribuţia principală de a instaura pe pământ Împărăţia lui Dumnezeu, până se va face pe tot pământul voia lui Dumnezeu aşa cum se face în ceruri şi până când va pune pe toţi adversarii Săi sub picioarele Sale. În virtutea faptului că El S-a făcut una cu noi, noi suntem acum Agenţii Lui pentru a „uceniciza toate naţiunile, învăţându-le toate învăţăturile Lui, şi învăţându-le să trăiască după învăţăturile Lui” (Matei 28:18-20). Şi El este cu fiecare dintre noi şi în fiecare dintre noi!

Invăţătura despre unirea divinităţii cu noi ne-a dat-o Isus în modul cel mai succint în Ioan cap. 14, când ne-a asigurat că Duhul Sfânt devine călăuza noastră, ca să ne călăuzească în tot adevărul, şi când ne-a asigurat că El Însuşi împreună cu Tatăl vin să locuiască în noi (vezi versetele 15-26). Pentru a ne asigura că unirea Lui cu noi este una organică, El ne spune: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Apoi, El ne ridică la rangul de „prietenii Mei” (Ioan 15:14) şi, după învierea Sa din morţi, la rangul de „fraţii Mei” (Ioan 20:17).

 

Tot procesul acesta de unire cu Cristos, de trăire împreună cu Cristos şi de lucrare împreună cu Cristos devine modul în care ajungem la adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu şi în care trăim în cunoaşterea lui Dumnezeu.

Sursa: iosifton.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.