Invitație la o seară specială de colinde – Raul Trezirii Bologna


Anunțuri

Versetul tău biblic de aur pentru azi 01.12.2017


Evr 3:12

VDCC  Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu.