Versetul tău biblic de aur pentru azi 05.12.2017


Evr 12:28

VDCC  Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică,

Evr 12:29

VDCC  fiindcă Dumnezeul* nostru este „un foc mistuitor”.

Anunțuri